Mitä yrittäjän olisi hyvä tietää tuloslaskelmasta?

Mitä yrittäjän olisi hyvä tietää tuloslaskelmasta?

Tässä blogi tekstissä käydään läpi tuloslaskelman oleellisimmat kohdat yrittäjän näkökulmasta. Tuloslaskelma kertoo yrityksen tulot ja kulut tietyllä ajanjaksolla. Jakso voi olla esimerkiksi tilikausi tai yksi kuukausi. Yrittäjän tulisi osata lukea tuloslaskelmaa...
Mitä yrittäjän olisi hyvä seurata taseesta?

Mitä yrittäjän olisi hyvä seurata taseesta?

Tässä artikkelissa käydään läpi taseen kaikkein olennaisimmat asiat yrittäjälle ja hallituksen jäsenelle.   Tase koostuu yrityksen varoista, omasta pääomasta sekä veloista Tuloslaskelma pyrkii kuvaamaan sitä, miten liiketoiminta kannattaa ja että kertyykö voittoa...