Tässä artikkelissa käydään läpi taseen kaikkein olennaisimmat asiat yrittäjälle ja hallituksen jäsenelle.

 

Tase koostuu yrityksen varoista, omasta pääomasta sekä veloista

Tuloslaskelma pyrkii kuvaamaan sitä, miten liiketoiminta kannattaa ja että kertyykö voittoa vai ei. Monesti on kuitenkin niin, että pelkkää tuloslaskelmaa analysoimalla ei saada riittävää kuvaa yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Tyypillinen tilanne voi olla seuraavan lainen: tuloslaskelma näyttää mukavasti voitolliselta mutta firman kassa on ollut kuiva jo jonkun aikaa. Syitä tähän voi olla esimerkiksi lainan lyhennykset, mitkä eivät vähennä yrityksen tulosta vaan käsitellään taseen kautta. On hyvä huomata, että kassa ja tulos kulkevat harvoin käsi kädessä.

Tase kuvaa yrityksen varallisuutta sekä sitä miten liiketoiminta on rahoitettu. Tase kertoo yrityksen velat, omanpääoman ja varat tiettynä päivänä. On hyvä huomioida, että tuloslaskelma on tietyltä ajan jaksolta mutta tase on yhden päivän läpi leikkaus sen hetkisestä tilanteesta.

Yrittäjän ei tarvitse paneutua taseen kaikkiin riveihin yksityiskohtaisesti mutta likviditeetti ja oma pääoma tulisi ainakin tarkastaa. Alla on kuvattu miten nämä voi nopealla silmäyksellä tarkastaa.

 

Maksukyky

Yrityksen maksukyky lyhyellä aikavälillä on mielestäni kaikkein oleellisin asia yrityksen selviytymisen kannalta. Likviditeetin eli maksuvalmiuden näkee nopeasti, kun katsoo seuraavia taseen rivejä:

+ Rahat ja pankkisaamiset
+ Lyhytaikaset saamiset yhteensä
– Lyhytaikaiset velat yhteensä
= Likviditeetti

Ensin lasketaan yhteen rahat ja pankkisaamiset sekä muut saamiset. Nämä tarkoittavat usein pankkitilinsaloa, lähiaikoina erääntyviä myyntisaamisia ja mahdollisia verosaamisia. Tästä summasta vähennetään lyhytaikaiset velat. Näitä on esimerkiksi arvonlisävero velat, erääntyvät ennakonpidätykset palkoista sekä ostovelat hankinnoista. Yllä olevan lasku toimituksen tulos olisi hyvä olla positiivinen.

Mikäli laskutoimituksen tulos onkin negatiivinen, niin on hyvä tarkastaa milloin velat erääntyvät. Usein asiat saa järjestymään eräpäiviä siirtämällä. Kassan hallintaan tutustutaan tarkemmin tulevissa blogi teksteissä.

 

Oma pääoma

Taseen vastattavaa puolella mielenkiintoinen rivi on oma pääoma yhteensä.

+/- Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma koostuu mm. tilikauden voitosta, edellisten tilikausien voitoista sekä oman pääoman sijoituksista. Näitä sijoituksia ovat esimerkiksi osakepääoma sekä sijoitukset yrityksen vapaaseen omaan pääomaan. Oleellista on, että oma pääoma yhteensä olisi positiivinen.

Mikäli oma pääoma kuitenkin on negatiivinen, tulee yrityksen hallituksen antaa tästä viipymättä patentti ja rekisteri hallitukselle ilmoitus tai korjata tilanne esimerkiksi omaapääomaa lisäämällä. Mikäli pääoman lisääminen ei ole mahdollista, on ilmoitus oman pääoman menettämisestä hyvä tehdä, jotta vältetään mahdolliset hallituksen jäseniin kohdistuvat henkilökohtaiset vahingonkorvaus vaateet. Negatiivinen oma pääoma voi vaikuttaa mm. rahoituksen saantiin.

Oma pääoma liittyy myös osingon jakoon ja osingon verotukseen. Tätä aihetta käsitellään tulevissa blogiteksteissä.