Tässä blogi tekstissä käydään läpi tuloslaskelman oleellisimmat kohdat yrittäjän näkökulmasta. Tuloslaskelma kertoo yrityksen tulot ja kulut tietyllä ajanjaksolla. Jakso voi olla esimerkiksi tilikausi tai yksi kuukausi.

Yrittäjän tulisi osata lukea tuloslaskelmaa ainakin oman yrityksen osalta. Sähköisissä taloushallinnon järjestelmissä, kuten Fennoa, tuloslaskelman analysointi on tehty helpoksi. Rivejä klikkailemalla pääsee porautumaan laskun kuvaan asti ja saa paremmin käsityksen siitä mitä on minkäkin rivin lukujen takana.

 

LIIKEVAIHTO

Liikevaihto on tuloslaskelman ensimmäinen rivi mikä kertoo varsinaisen toiminnan myyntituotot. Liikevaihto ilmoitetaan tuloslaskelmassa ilman arvonlisäveroa. Liikevaihtoa käytetään mittarina monessa yhteydessä ja se kuvaakin yrityksen kokoa kohtuullisen hyvin.

Usein tuloslaskelmaa analysoidessa liikevaihto rivi katsotaan ja mennään eteenpäin. Olisi kuitenkin hyvä tutustua silloin tällöin siihen, että kuka asiakas tai mitkä tuotteet ja palvelut tuovat eniten liikevaihtoa. Usein on niin, että muutama tuote tai palvelu tuo merkittävän osan liikevaihdosta.

Mikäli käy ilmi, että joku tuote tai palvelu tuo esimerkiksi puolet liikevaihdosta niin tämä ei välttämättä tarkoita, että kyseinen tuote tai palvelu toisi myös puolet liikevoitosta. Tässä kohtaa on hyvä kaivaa laskin esiin ja laskea tuotekohtainen kate ja miettiä, että mitä jos yrityksen kannattavin tuote tai palvelu toisi suuremman osan liikevaihdosta. Etenkin kasvuyrityksissä tämä laskuharjoitus on hyvä tehdä, jotta tiedetään mitä tuotetta tai palvelua halutaan ensisijaisesti myydä.

Turhan moni yrittäjä keskittyy liiketoiminnassaan ensisijaisesti liikevaihdon kasvattamiseen. Järkevämpi tavoite olisi kate-eurojen kasvattaminen ja vasta toissijaisesti liikevaihdon kasvattaminen.

 

OSTOT, HENKILÖSTÖKULUT…

Hyvä nyrkkisääntö tuloslaskelman kulujen analysointiin on että, tuloslaskelman yläpäässä on liikevaihtoon suoraan liittyvät kulut kuten materiaaliostot ja henkilöstökulut. Monesti kirjanpitäjänä tulee pohdittua, että minne jonkun kulun kirjaisi. Silloin on hyvä pitää mielessä tämä, että mitä ylemmäs tuloslaskelmassa kulu laitetaan, niin sitä vahvemmin kyseinen kulu on sidottu myyntiin. Tuloslaskelman häntäpäässä on taas enemmän kuluja, jotka ei suoraan liity myyntiin kuten vuokrat ja taloushallintopalvelut.

Rivejä kulupuolella riittää. Käy läpi oma tuloslaskelmasi. Luultavasti joka firmassa on kuluja, jotka evät ole aivan välttämättömiä firman menestyksen kannalta, mutta usein nämä kulut ovat suuruudeltaan niin pieniä, että niitä karsimalla kannattavuus ei juurikaan muutu. Vaikkakin pienistä puroista… ja niin edelleen.

 

LIIKEVOITTO

Liikevoitto on välitulos, joka kertoo, kuinka paljon varsinainen liiketoiminta on tuottanut ennen rahoituseriä ja veroja. Liikevoitossa on huomioitu myös poistot eli käyttöomaisuuden kuten koneiden ja laitteiden kuluminen.

Liikevoitto pyrkii kuvaamaan sitä, kuinka hyvin liiketoiminta kannattaa, ottamatta huomioon kuinka yritys on rahoitettu. Kalliilla lainarahalla rahoitettu yritys saattaa näyttää positiivisen liiketuloksen vaikkakin tulos olisi rahoituskulujen jälkeen tappiollinen.

 

TULOS & VEROSEURAAMUKSET

Tuloslaskelman viimeinen rivi saadaan, kun liiketuloksesta vähennetään vielä rahoituserät ja verot. Mikäli tulos on rahoituserien jälkeen vielä positiivinen, haluaa yhteiskunta tästä yhteisöveron eli 20%. Usein tästä verosta ainakin osa on peritty jo etukäteen ennen tilikauden päättymistä ennakkoveroina.

Tilikauden tulos vaikuttaa taseen omaan pääomaan joko lisäämällä sitä, mikäli tulos on positiivinen tai vähentämällä sitä, mikäli tulos on negatiivinen. Tällä on taas vaikutusta mahdollisen osingon verotukseen.

Onko tuloksen tekeminen sitten järkevää vai kannattaisiko omistajien ottaa mahdollinen ylijäämä palkkana yhtiöstä? Riippuu tilanteesta. Keskustele aiheesta esimerkiksi kirjanpitäjäsi kanssa tai soita meille niin pohditaan yhdessä.

Voit myös käydä lataamassa oppaan aiheesta.