Henkilönä omistamisen plussat ja miinukset

+ Hankintameno olettaman merkitys on suuri, mikäli osakkeet on omistettu kauan ja ostettu halvalla tai yhtiö on itse perustettu. Tätä teemaa käsiteltiin edellisessä blogitekstissä

+ Yhdenkertainen verotus osakkeita myydessä. Osakekaupan yhteydessä tulon saa yhteen kertaan verotettuna pääomatulona, joka on tasavero. Suurillakin summilla veroprosentti pysyy kohtuullisena eikä toisaalta nosta ansiotulojen progressiota.

+ Käytännön asiointi pankkien ja muiden kanssa saattaa olla helpompaa henkilönä omistettaessa. Vähemmän kysymys merkkejä.

Osakkaiden kesken palkan ja osingon suhde on vaikea saada optimaaliseksi kaikkien kannalta, koska osakkailla on usein erilaiset ja eriaikaiset rahan tarpeet. Yhdellä osakkaalla voi olla projektia toisen perään mitkä sitovat paljon rahaa, kun taas toisen rahan tarve on vähäinen. Tällaisessa tilanteessa osinko voi olla hyödyllinen ensimmäisenä mainitulle mutta pienemmän rahan käyttäjälle palkka saattaa olla fiksumpi vaihtoehto verotuksellisesti. Tätä problematiikkaa ei kuitenkaan ole yksin omistetuissa yhtiöissä.

 

Yhtiönä omistamisen plussat ja miinukset

+ Riskien hallinta tietyissä tilanteissa. Varat voidaan siirtää holdingyhtiöön suojaan liiketoimintayhtiön riskeiltä. Vaikkakin hallituksen jäsenillä on vahingonkorvausvastuu ja oletettavasti holdingyhtiön omistajat ovat myös itse liiketoimintayhtiön hallituksessa.

+ Osakkaiden kesken veroneutraali. Jokainen saa suunnitella oman verotuksensa rahantarpeidensa mukaan. Eli ei tarvitse tehdä kompromissia palkan ja osingon suhteessa. Projekteja pyörittävä saa nyt kotiutettua rahansa oletettavasti hieman pienemmällä veroprosentilla, koska osingon ja palkan suhde on vapaasti päätettävissä. Toinen osakkaista pystyy taas ottamaan kohtuullisesti palkkaa ja jättämään ylimääräiset varat esimerkiksi holdingyhtiöönsä tulevia tarpeita varten ja samalla kasvattaa holdingyhtiönsä nettovarallisuutta ja mahdollistaa siten suuremmat verohuojennetut osingot tulevaisuudessa. Verohuojennettuihin osinkoihin palataan tulevissa blogi teksteissä.

+ Osinko listaamattomasta liiketoimintayhtiöstä listaamattomaan holdingyhtiöön on verovapaa. Vaikkakin verotuksellisesti tämä on plus miinus nolla, koska yhteisövero on tullut jo maksuun liiketoimintayhtiössä ennen osingon jakoa. Lisäksi osinko holdingyhtiöstä henkilölle verotetaan samalla tavalla kuin se olisi verotettu liiketoimintayhtiössä henkilölle maksettaessa.

+ Mahdollinen tytäryhtiön verovapaa myynti. Emoyhtiö voi siis tietyssä tilanteessa myydä tytäryhtiönsä verovapaasti. Tilintarkastaja Paula Roima on kirjoittanut selkeästi ja helppolukuisesti tästä paljon keskustelua herättävästä ja hyvin tulkinnanvaraisesta aiheesta blogissaan. Tämä on yksi niistä aiheista, joihin ei kannata soveltaa ”tein itse ja säästin” periaatetta vaan kannattaa ota yhteyttä kokeneeseen asiantuntijaan.

Kahdet hallintokulut, kirjanpitokulut ja pankkikulut. Lisäksi isommissa firmoissa tulee konsernikirjanpidosta lisäkuluja ja mahdollisesti riskejä kirjanpitoon, jos tilitoimisto ei hallitse konsernikirjanpitoa hyvin.

Yhteensvetona voidaan todeta, että puolensa ja puolensa. Paljon vaikuttaaa omistajan oma rahan tarve ja haaveet. Seuraavassa blogitekstissä käsitellään veroneutraaleja yritysjärjestelyjä ja muita teemoja, joista on hyvä olla hajulla.