Privacy Policy

Rekisteriseloste | Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1) Rekisterinpitäjä
Nimi: Vinst Oy
Y-tunnus: 2806063-8
Postiosoite: Armfeltintie 12 A 1, 00150 Helsinki

2) Rekisteriasioita hoitava henkilö
Nimi: Vinst Oy, Konsta Sutinen
Puhelin: 0401989196
Sähköposti: konsta.sutinen@vinst.fi

3) Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
– asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
– lainsäädännöllisten vaatimusten noudattaminen,
– analysointi ja tilastointi,
– markkinointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
– muut vastaavat käyttötarkoitukset.

4) Rekisterin tietosisältö Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
– Etu- ja sukunimi
– Ikä, sukupuoli, kieli
– yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
– Kiinnostuksen kohteet
– Tarjouspyynnön kohde
– Asiakassuhteen alkamis- ja päättymisajankohta
– IP-osoite, selain, selainversio, tulo- ja poistumissivut sekä selailu- ja hakutiedot
– mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

5) Tietolähteet Asiakas tiedot saadaan:
– Asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,
– Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,
– Yhteydenottolomakkeen kautta,
– Muulla tavoin

6) Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yhteydenottolomakkeen kautta saatuja henkilötietoja ei anneta tai myydä kolmansille osapuolille. Käyttäjätietoja voidaan kerätä myös evästeiden kautta, jolloin ne ovat myös Googlen ja Facebookin käytössä. Tietoja voidaan luovuttaa rekisteröidyn suostumuksella suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Suoramarkkinointitarkoituksiin keräämiä henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen suoramarkkinointia koskevien toimenpiteiden saattamiseksi loppuun. Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimella tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

7) Rekisteröidyn oikeudet
– Tarkastus- ja oikaisuoikeus Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.
– Kielto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen

8) Rekisterin suojauksen periaatteet Vinst Oy käyttää kaikkia kohtuullisia toimia ylläpitääkseen fyysisiä, elektronisia ja hallinnollisia turvatoimia suojatakseen henkilökohtaisia tietojasi luvattomalta tai sopimattomalta käytöltä mutta huomauttaa myös, että Internet ei ole aina turvallinen väline. Ainoastaan rekisterinpitäjällä ja sen toimeksiannosta toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.

 

Tilaa vinkit sähköpostiin

Tilaa vinkit sähköpostiin

Tilaamalla oppaan sähköpostiisi hyväksyt tietosuoja käytäntömme.(tekstisä linkki tietosuojaselosteeseen)
Emme luonnollisestikaan luovuta tai myy tietojasi eteenpäin 

Tilaus onnistui. Lähetämme vinkit pian sähköpostiisi.